Летен семинар на DAV–България - юни, 2014 г.

Летен семинар на DAV–България - юни, 2014 г.

Летният семинар от работата на Международния приятелски кръг на Съюза на германските астролози в България се проведе на 28 юни 2014 г. в Габрово. На семинара бяха представени седем доклада, четири от които от председателя на дружеството Светлана Тилкова – Алена.

Семинарният ден започна с доклада „Затъмненията – между страха и обичайното“, изнесен от Алена, в който авторката обосновава зависимостта между събития, качества на характера на личността и нейните действия и слънчевите и лунните затъмнения. Тълкува се периодът на влияние и неговата сила преди, по време и след затъмнението.

Вторият доклад със заглавие „Капани и успех в бизнеса, заложени в звездната карта“, изнесен от Станислав Йордански, дава практически съвети за просперитет в бизнеса чрез избягване на негативите, заложени в характера на конкретна личност.

Третият доклад на тема „Възход и падение в професията“, разработен от Даниела Зашева, прави анализ на положителните и отрицателните черти на конкретна личност, въз основа на които тълкува нейните професионални възходи и падения и дава съвет как да бъдат стимулирани положителните черти и потиснати отрицателните, доколкото е необходимо.

Докладът на Алена „Музика с аромат на наденичка“ разкри астрологичните и най-вече кармичните причини, поради които Том Нойвирт, победителят на Евровизия 2014, се е превърнал в Кончита Вурст.

Кристина Николова изнесе доклад на тема „Избор на партньор“, в който на основата на астрологичен сравнителен анализ дава съвети кой от двама възможни партньори с цел брак да бъде избран от жена, изпитваща колебание в предпочитанието си и искаща да получи яснота за развитието на партньорските отношения в дългосрочен план и в двата случая.

Семинарният ден завърши с два доклада на председателя на дружеството – „Реалити с непожелана карма“ и „Влияние на ретроградния Марс“, като във втория се посочват последиците заради влиянието на ретроградното движение на Марс с примери от предходните десетилетия, както и какво можем да очакваме като проявление на личността, когато Марс е в рождената или в годишната звездна карта.

Семинарът завърши с нощен купон на свещи на терасата на хотел „Балкана“ в Габрово.

Следващият семинар на дружеството е на 6 декември в София, като работната програма ще бъде разделена на две части. В първата председателят на дружеството Алена ще изнесе лекции на номерологични и астрологични теми.

Втората част ще представи три доклада на членове на дружеството.

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова е редовен член на Германския съюз на астролозите (DAV) от октомври 1999 г. Член е на Интернет общество - България от 2001 година. От юли 2006 г. е член на Световната астрологична асоциация (ISAR), а от 3 декември 2011 г. е първи председател на Международният приятелски кръг на DAV в България.

Искате да членувате в DAV - България?

Ако искате да бъдете пълноправен член на Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България, можете да се свържете с нас чрез формата на страницата за контакти.