Българската астрология влезе в Европейския съюз

Българската астрология влезе в Европейския съюз

На 3 декември 2011 г. в София в зала “Мати” на НДК астролози и приятели на астрологията станаха съучредители на “Международен приятелски кръг на DAV в България”.

Събитието е от изключителна важност за перспективите за развитие на българската астрология и международно сътрудничество между родните астролози и техните чуждестранни колеги и може да бъде сравнено като значимост с приемането на България в Европейския съюз.

64 години след създаването на DAV (Германски астрологичен съюз) и 44 години след създаването на ISAR (Международно общество за астрологични изследвания) корабът на българските астролози навлезе в международни води и получи шанса да докаже нивото на своите знания и да участва в развитието на астрологичната наука на европейско и световно ниво.

Който не го е страх от дълбокото, е добре дошъл.

Създаването на “Международен приятелски кръг на DAV в България” освен целите, залегнали в неговия устав за организацията, развитието и приобщаването на българските астролози към международната общност, има за задача да се превърне в обединителен център между Германския астрологичен съюз и международната астрологична общност.

Светлана Тилкова - Алена е член на Германския астрологичен съюз от 1999 г. Нейната работа в международен план, издадените книги и разработки по астрологични теми получиха своето признание през 2010 г., когато Христоф Шуберт-Велер от името на Германския астрологичен съюз (DAV) и като негов Първи председател предложи на Алена да създаде в България дружество със статута на регионална организация на DAV за територията на Германия.

И тъй като съгласно устава на съюза германските астролози не му е разрешено да създава филиали извън територията на Германия, новото сдружение беше наименувано “Международен приятелски кръг на DAV в България”. Наименованието е дадено в писмо от 5 февруари 2010 г. и е патентовано като запазен знак и наименование.

“Международен приятелски кръг на DAV в България” е сдружение на работещите съгласно научните принципи астролози, както и на лица, съпричастни към астрологичната и номерологичната наука, и хора, които искат да насърчават и подпомагат тяхното развитие и астрологичните и номерологичните изследвания, приятели на астрологията.

“Международен приятелски кръг на DAV в България” има право да приема и ръководи членове, живеещи извън Германия, независимо от тяхната националност.

Учредители на “Международен приятелски кръг на DAV в България” са, от една страна, Германският астрологичен съюз и неговият Първи председател към 2010 г. - Христоф Шуберт-Велер, и от друга страна, Светлана Тилкова - Алена, член на DAV, живеещ в България.

Учредяването е с дата 5 февруари 2010 г. Съучредители са седемнадесетте души, присъствали на Учредителното събрание на 3 декември 2011 г. и подписали се в учредителния протокол. Представителството като населени места е Стара Загора, Лясковец, Брестовица, Ахелой, Балчик, Царево, Русе, Харманли, София.

Редовен член на сдружението може да стане всяко физическо лице, което иска да работи за целите на сдружението и е навършило 16 години.

Редовни членове могат да станат и юридически лица, които искат да работят за целите на сдружението. Целите на сдружението са:

  1. Стимулиране на упражняваната според научните принципи астрология посредством изследвания, обучение и работата с обществеността;
  2. Защита интересите на астролозите, работещи съобразно научните принципи;
  3. Насърчаване на връзките с физически и юридически лица в страната и чужбина с цел взаимна обмяна на опит и сътрудничество в областта на научната астрология;

След учредяването на сдружението се състоя и първият семинар, на който Алена в рамките на два часа говори на номерологични и астрологични теми и бяха поставени задачите за следващата сбирка.

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова е редовен член на Германския съюз на астролозите (DAV) от октомври 1999 г. Член е на Интернет общество - България от 2001 година. От юли 2006 г. е член на Световната астрологична асоциация (ISAR), а от 3 декември 2011 г. е първи председател на Международният приятелски кръг на DAV в България.

Искате да членувате в DAV - България?

Ако искате да бъдете пълноправен член на Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България, можете да се свържете с нас чрез формата на страницата за контакти.