Съдба и астрология – пролетен семинар на DAV-България - май, 2014 г.

Съдба и астрология – пролетен семинар на DAV-България - май, 2014 г.

На семинара бяха представени седем доклада, три от които, заради тематиката си и натрапчивите Съдбовни знаци, наблюдавани и в трите разработки, са обединени под мотото „Съдба и астрология“ и изнесени от председателя на дружеството Светлана Тилкова – Алена.

Семинарният ден започна с доклада „Папа Франциск – очаквания и астрологични факти“, изнесен от Алена, в който авторката прави астрологичен анализ на рождения хороскоп и датата на избора за папа на архиепископ Хорхе Берголио. Един от най-важните изводи в доклада беше, че очакванията от работата на папа Франциск не трябва да надхвърлят обичайното статукво и границите на рутинното и познатото. Няма да му бъде позволено да потърси практическа реализация на теоретичната надежда за обединение на християните по света.

Вторият доклад със заглавието „Ганеш и аз“, изнесен от Боряна Спасова от София, тълкува номерологичните и астрологичните характеристики, създаващи хармонията в отношенията между автора на доклада и неговия домашен любимец – мъжкото хъски Ганеш.

Третият доклад на тема „Да успееш въпреки вибрация 16?“, разработен от Нина Дражева от Поморие, прави анализ на позитивите и негативите на човек, роден на 16-о число, и дава съвети, включително и чрез матрицата на Питагор, как да бъдат стимулирани позитивите и потискани негативите, тъй че успехът да е постоянен спътник на този човек.

Нада Славова от Стара Загора изнесе доклад на тема „Засилени вибрации. Практически съвети“, в който на база хороскопа на действителна личност се дава съвет как да бъдат потиснати или стимулирани характеристики в имената и съгласно матрицата на Питагор.

Вторият доклад от групата „Съдба и астрология“ на тема „Разпадът на Украйна“, изнесен от Светлана Тилкова – Алена, разглеждаше предстоящите териториални промени в тази държава въз основа на историческите дадености, пречупени през Съдбовния знак – убийството на двата бели гълъба от врана и чайка на 26 януари 2014 г. след пускането им за свободен полет в края на седмичното послание на папа Франциск.

Кристина Николова от София запозна аудиторията със своята разработка „Анализ на провала“, в която тълкува характеристиките на конкретна личност, помагащи й по пътя към житейската реализация, както и другите – тласкащия я към провала. Анализът завършва с изводи върху кои свои качества човекът да работи и кои да потисне, за да успява.

Последният доклад от семинарния ден, събран в групата „Съдба и астрология“, бе на тема „Светци въпреки несъгласието на Съдбата“.

Фундаменталната разработка на Алена анализира хороскопите на папа Йоан ХХІІІ и папа Йоан-Павел ІІ и тълкува тяхната канонизация от папа Франциск през светлината на Съдбовния знак – падналия кръст, убил на място 20-годишен младеж, болен от паркинсон, в същия час, в който четири дни по-късно двамата папи бяха провъзгласени за светци. Семинарният ден завърши с традиционния коктейл.

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова е редовен член на Германския съюз на астролозите (DAV) от октомври 1999 г. Член е на Интернет общество - България от 2001 година. От юли 2006 г. е член на Световната астрологична асоциация (ISAR), а от 3 декември 2011 г. е първи председател на Международният приятелски кръг на DAV в България.

Искате да членувате в DAV - България?

Ако искате да бъдете пълноправен член на Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България, можете да се свържете с нас чрез формата на страницата за контакти.